Ανακοινώσεις για προσωπικό στα εκπαιδευτήρια

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 30 Νοεμβρίου 2023 6
Πρακτικό ανάρτησης και Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 (Αρ.Πρ. 856/24.10.2023) της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης 28 Νοεμβρίου 2023 67
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 27 Νοεμβρίου 2023 110
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 Νοεμβρίου 2023 137
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΤΗΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10 Νοεμβρίου 2023 205
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 10 Νοεμβρίου 2023 252
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 07 Νοεμβρίου 2023 279
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 06 Νοεμβρίου 2023 143
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 03 Νοεμβρίου 2023 257
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης 03 Νοεμβρίου 2023 824