ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΕΔΩ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2