Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15.01.20 έως και 24.01.20.

 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 24_9_2019