Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ Ηρακλείου

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ Ηρακλείου Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ηρακλείου , Τμήματος Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου.

- Οι αιτήσεις θα είναι από 26/02/2020 έως 06/03/2020 στο ΙΕΚ Ηρακλείου.