Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού του ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΣΟΧ2/2020)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού του ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΣΟΧ2/2020) ορίζεται από 06/09/2020 έως  και 15/09/2020.