Ανακοίνωση ΣΟΧ1/20 πρόσληψης διοικητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.

- ANAKOINΩΣΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 19/09/2020 έως και 28/09/2020.-