Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Το ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κέρκυρας, του Υπουργείου Τουρισμού.

ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΠΟ:23-09-2020 ΉΜΕΡΑ ΤΕΤΆΡΤΗ ΕΩΣ 2-10-2020 ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ ΑΡΧΕΊΑ:

1.ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 6 ΑΊΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ