Ανακοινώση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, Τμήματος Μετεκπαίδευσης Αθήνας που εδρεύει στην Ανάβυσσο.

- Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-03-2021 έως και 26-03-2021.