Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Τμήματος Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου.

- Ανακοίνωση

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18-03-2021 έως και 29-03-2021.