Ανακοινώση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Κέρκυρας

Ανακοινώση

- Παράρτημα ανακοινώσεων

- Παράρτημα Η/Υ

Αιτήσεις υποβάλονται από 10/10 έως και 18/10.