Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, Τμήματος Μετεκπαίδευσης Αθήνας

Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/10/21 έως και 19/10/2021.