Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

Ανακοίνωση

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα Η/Υ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 22/10/2021 έως 01/11/2021.