Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου

- Ανακοίνωση

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα Η/Υ

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ξεκινάει στις 16/10/2021 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες.