Ανακοίνωση ΣΟΧ/1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου

 1.  Ανακοίνωση

 2.  Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

3.   Παράρτημα Η/Υ

4.  Παράρτημα γλωσσομάθειας

 Τα ανωτέρω αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων ειδικοτήτων:  ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Τεχνικών (Ελαιοχρωματιστών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Ρόδου, που εδρεύει στην Ρόδο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022»

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 5/11/2021 έως 16/11/2021

 

Τα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της Σχολής (Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών, ΦΕΚ 2884/Τ.Β΄/2-7-2021).  Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθούν και οι προσληφθέντες με την παρούσα προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021.