​​Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ​, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), Τμήματος Μετεκπαίδευσης

- Ανακοίνωση

- Έντυπο ΣΟΧ1

- Παράρτημα Γλωσσομάθειας

- Παράρτημα Η/Υ

- Παράρτημα ανακοίνωσης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19-3-2022 έως 28-3-2022