Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας

- Ανακοίνωση 

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα γλωσσομάθειας

- Παράρτημα Η/Υ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο:


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05.05.2022 έως και 16.05.2022.