Ανακοίνωση πρόσληψης Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ Γαλαξειδίου

- Ανακοίνωση πρόσληψης Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ Γαλαξειδίου

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα Η/Υ

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ξεκινάει στις 21/05/2022 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες