​​Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

- Ανακοίνωση 

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

- Αίτηση ΠΕ, ΤΕ

- Αίτηση ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022