Ανακοίνωση Πρόσληψης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας για το εκπ. έτος 2019-2020.

ΤΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ