Ανακοίνωση Πρόσληψης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου για το εκπ. έτος 2019-2020.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Αναβύσσου,του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 18-09-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 27-09-19.