ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

- ΑΙΤΗΣΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 7/10/2020 έως και 13/10/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Επισημαίνεται ότι η κατάθεση αιτήσεων για τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου θα γίνεται στην ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ, τηλ. 22410-24190 & 24290).