Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

- Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018- Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

- ΑΙΤΗΣΗ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ: Παραλαβή αιτήσεων από 30/11/2017 έως και 6/12/2017.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» υποβάλλεται στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Μεγάλου Αλεξάνδρου 96-98  & Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435, τηλ. 210-3417485 και φάξ 210-3417487).