Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020


Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι από Τρίτη 10.12.2019 έως και Πέμπτη 12.12.2019.
Η ένσταση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, T.K. 105 57 Αθήνα,
με αποδέκτη το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω fax στο 210 - 3736185.

 

Αγ. Νικόλαος  Μόρια Απορριπτέοι
 Αθήνα Μόρια Απορριπτέοι
 Ηράκλειο Μόρια Απορριπτέοι
Θεσσαλονίκη  Μόρια Απορριπτέοι
Καλαμάτα Μόρια  
 Κέρκυρα Μόρια Απορριπτέοι
Λουτράκι Μόρια Απορριπτέοι
Ναύπλιο (Άργος)  Μόρια Απορριπτέοι
Πύργος Μόρια Απορριπτέοι
Ρόδος Μόρια Απορριπτέοι
Τρίκαλα Μόρια Απορριπτέοι