ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περιόδο 2019-2021.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περιόδο 2019-2021.

Πίνακες με αλφαβητική ταξινόμηση και αριθμό μορίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 20.12.2019 έως και Τρίτη 24.12.2019, είτε αυτοπροσώπως στην Σχολή Ξεναγών από τις 09:00 έως τις 15:00, είτε με συστημένη επιστολή, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο xenthes@mintour.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ