ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατόπιν της έκτακτης ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας σχετική με την «Λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» αλλά και των οδηγιών της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού ,

σας γνωρίζουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες (ΙΕΚ, ΑΣΤΕ, ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) του Υπουργείου Τουρισμού από αύριο Τετάρτη 11-03-2020 και για τις επόμενες 14 ημέρες .

Παρακαλούμε, λόγω της διαρκούς μεταβολής των πραγματικών δεδομένων να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/) και του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/)

μέσω των σχετικών Οδηγιών και Εγκυκλίων που αφορούν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τις εξελίξεις καθώς και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση αυτών.