ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Στην Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στην Σχολή Ξεναγών Κρήτης (Ρέθυμνο) είχε (για τεχνικούς λόγους) παραμείνει εκκρεμής η ταχυδρομική διεύθυνση, στην οποία θα κληθούν οι επιλεγέντες υποψήφιοι να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά/παραστατικά.

Σε άρση της πιο πάνω εκκρεμότητας ανακοινώνεται ότι έκαστος επιλεγείς υποψήφιος θα κληθεί –σύμφωνα με την προκήρυξη- να υποβάλει τα δικαιολογητικά του αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση :

Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Ρεθύμνου

Σοφοκλή Βενιζέλου

Κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ»

Τ.Κ. 74 132 ΡΕΘΥΜΝΟ


***
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν τηλεφωνικά στον αριθμό

28310- 29148