Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2021 - 2022.

- Ανακοίνωση

- Σύνδεσμος αίτησης

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις 11/10/2021 έως 14/10/2021.