ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι των τμημάτων μετεκπαίδευσης Αθηνών να παρουσιαστούν στο ΙΕΚ Αναβύσσου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 49ο χιλιόμετρο) στις 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 για την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019.