Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ ΙΙ στα πλαίσια του ERASMUS+

Με το 10922/5.6.2019 έγγραφο της Γ.Γ. Τουρισμού απευθείνεται πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ ΙΙ» στα πλαίσια του ERASMUS+" δέκα (10) πρόσφατα αποφοίτων ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Ισπανίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής από 6.6.2019 μέχρι και 12.6.2019 ηλεκτρονικά ως ακολούθως: 
Για τους αποφοίτους των  ΙΕΚ Αναβύσσου, Ναυπλίου, Ρόδου και Ηρακλείου, στο ΙΕΚ Αναβύσσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaklea_z<at symbol>mintour.gr , υπόψη κ.  Κακλέα Ζαχαρίας,και Για τους αποφοίτους των  ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Γαλαξιδίου και Αλεξανδρούπολης στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση toumpas_l<at symbol>mintour.gr , υπόψη κ. Τούμπα Λάμπρου.
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του προγράμματος, η αίτηση κοινοποιείται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της συντονίστριας του ERASMUS+ κ. Χριστίνας Σπηλιώτη, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, spiliotis.christina<at symbol>gmail.com  

Πρότυπο Αίτησης 

Πρόγραμμα Κινητικότητα