Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020.

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020.


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ


Εγγραφές από Πέμπτη 10-10-2019 έως Τετάρτη 16-10-2019