Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ

- Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020.


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2ΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019