Ο σύνδεσμος για τις αιτήσεις είναι ο παρακάτω:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ Ι.Ε.Κ. & ΜΕΤΕΚ/ΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-24