ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ & ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ & ΞΕΝΑΓΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020-2021.

 

- Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ΙΕΚ : από 31-8-2020 έως 11-9-2020

- Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Σχολών Ξεναγών : από 31-8-2020 έως 11-9-2020