Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 28/8/2022 (ΚΥΡΙΑΚΗ) έως και  5/9/2022(ΔΕΥΤΕΡΑ). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου είναι 22410-20587 (επιλ 3) και 22410-74468 (επιλ 3).