Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών