- Προκήρυξη πρόσληψης.

- Αίτηση

- Υπ. Δήλωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 7/10/2022 (ΣΑΒΒΑΤΟ) έως και  13/10/2022 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).