- Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

- Αίτηση

- Υπεύθυνη δήλωση

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 27/8/2022 (ΣΑΒΒΑΤΟ) έως και  5/9/2022(ΔΕΥΤΕΡΑ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η διεύθυνση του ΙΕΚ Ηρακλείου για την ταχυδρομική αποστολή αιτήσεων είναι η εξής:

Ξανθουδίδου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης (απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο)