- Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021

- Αίτηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 28/2/2021 έως και 8/3/2021.