Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον ειδικό σύνδεσμο από 22.8.2022 έως και 11.9.2022. (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί στις 22.8.2022)

Προκήρυξη

 

Σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2022-2023.