ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

 

- Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  από 07-01-2021 έως 15-01-2021