Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού (Ι.Ε.Κ. Τουρισμού) του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού (Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού) αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού του ν. 5082/2024 (Α΄ 9).