Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε. 

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.