Σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2022-2023.