Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 18.12.2023 έως 10.1.2024.