Αποτελέσματα της προκήρυξης πρόσληψης ΣΟΧ 2 ΑΤΌΜΩΝ (ΠΕ, ΤΕ) της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας:

 

- Κατάταξη υποψηφίων ΠΕ

- Απορριπτέοι ΠΕ

- Κατάταξη υποψηφίων ΤΕ

- Απορριπτέοι ΤΕ