Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων πρόσληψης προσωπικού  με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Σχολής Ξεναγών Ρόδου.