Ανακοίνωση πρόσληψης

- Αίτηση

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 04/12/22 έως και 13/12/22