Ανακοίνωση 

- Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

- Παράρτημα γνώσεων Πληροφορικής

- Έντυπο αίτησης ΠΕ, ΤΕ

Έντυπο αίτησης ΔΕ, ΥΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/10/2023 έως και 24/10/2023.