Ανακοίνωση πρόσληψης

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή των αιτήσεων από τις 19/11/2022 και για 10 ημερολογιακές ημέρες.