Ανακοίνωση πρόσληψης

- Παράρτημα

- Αίτηση ΔΕ, ΥΕ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 18/11/2022 ΕΩΣ 28/11/2022.